37849044_n
44517173_n
190895344_n
84673813956_n
378305250461_n
596201022323_n
685295448215519907_n
  • July 10, 2022 7:46 am
  • Kadawatha, Sri Lanka
රු240 රු2,850
👍ඔබට අවශ්ය පොල්කටු අගුරු
👍පොල්කටු අගුරු ලිප්
👍පොල්කටු අගුරු දාන බාජනය
👍පොල්කටු කටු ලිපේ අමතර කොටස්
මේ සියලුම දේ එකම තැනකින්…
👍පොල්කටු අගුරු රු 240
👍පොල්කටු අගුරු ලිප් 5800
👍Fan control box රු 2850
👍Original fan
👍Power pack
👍Control
Cash on dilevery ..
😉කඩවත කිරිබත්ගොඩ මාකොල මහර සියබලපේ රාගම කැලණිය අංගොඩ පෑලියගොඩ කිරිල්ලවල හුනුපිටිය වත්තල කඩුවෙල බියගම කොහිලවත්ත වැලිවේරිය දෙල්ගොඩ අවට ප්රදේශ වලට ඩිලිවරි පහසුකම් ඇත …
0718784772 call or whatsapp

Overview

  • Category : Home Appliances
  • Condition : New
  • Item Type : Stove/oven/microwave

Location

Kadawatha, Sri Lanka

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service